Zápisniky.KatasterNehnuteľností.sk

Geodetické zápisníky

Licencia

Všekty autorské diela zverejnené na doméne
http://zapisniky.katasternehnutelnosti.sk sú licencované nasledovne:
Creative Commons License
This work by KatasterNehnuteľností.sk is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

Informačný (právne nezáväzný) preklad:
Povolenie kopírovať, distribuovať a verejne prezentovať s podmienkou zachovania autora KatasterNehnuteľností.sk s odkazom na http://katasternehnuteľností.sk a v prípade úprav upravené dielo šíriť pod rovnakou licenciou.

Zápisník vyplnený štandardne za účelom zapísania meraných alebo vypočítaných hodnôt geodetickou alebo obdobnou činnosťou sa nepovažuje za odvodené dielo a táto licencia sa naň nevzťahuje.